Politica de confidentialitate

Politică de confidențialitate


Cine suntem și cum ne poți contacta?

Fundația Izvorul Alb este FUNDAȚIA IZVORUL ALB, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în județul Neamț, oraș Bicaz, sat Izvorul Alb, nr. 114, cod unic de înregistrare fiscală 10616033 (în continuare “Fundația Izvorul Alb” sau “noi“).

 

În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

 

Poți contacta Responsabilul Fundației Izvorul Alb cu protecția datelor la adresa de e-mail contact@izvorulalb.org sau prin poștă sau curier la adresa județul Neamț, oraș Bicaz, sat Izvorul Alb, nr. 114 – cu mențiunea: în atenția Responsabilului Fundația Izvorul Alb cu protecția datelor.


Ce categorii de date colectăm?

 

În general, colectăm datele tale cu caracter personal direct de la tine, astfel încât ai controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferi. Cu titlul de exemplu, primim informații de la tine astfel:

 

Când dai subscribe la newsletter, ne transmiți: adresa de e-mail, numele și prenumele;

 

Când donezi, ne furnizezi informații precum: numele și prenumele, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.

 

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul tău în timpul vizitării site-ului nostru, pentru a-ți personaliza experiența online. Te invităm să afli mai multe detalii în acest sens în secțiunea de mai jos.

 

Pe site-ul nostru putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

 

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.


Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării?

 

Vom utiliza datele tale cu caracter personal în următoarele scopuri:

 

Pentru marketing

Vrem să te ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele care te interesează. În acest sens, îți putem trimite mesaje e-mail conținând informații generale și tematice,

 

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul tău prealabil. Te poți răzgândi și îți poți retrage consimțământul în orice moment, prin:

 

– Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primești de la noi; sau prin

 

– Contactarea Fundația Izvorul Alb folosind detaliile de contact descrise mai sus.

 

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la tine pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile tale fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne poți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor tale cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii tale.


Cât timp stocăm datele tale?

 

Ca regulă generală, vom stoca datele tale cu caracter personal cât timp ai un cont în platforma Fundația Izvorul Alb. Poți să ne soliciți oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

Cui putem transmite datele tale?

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale tale următoarelor categorii de destinatari:

 

– furnizorilor de servicii de curierat;

 

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

 

– furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;

 

– furnizorilor de servicii IT;

 

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

 

Ne asigurăm că accesul la datele tale de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.


Cum protejăm securitatea datelor tale?

 

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.


Ce drepturi ai?

 

Regulamentul general privind protecția datelor recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele tale cu caracter personal. Poți solicita accesul la datele tale, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau te poți opune la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. De asemenea, îți poți exercita dreptul de a te plânge autorității de supraveghere competente sau de a te adresa justiției. După caz, poți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor tale și dreptul la portabilitatea datelor.

 

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi găsite mai jos:

 

Pentru a-ți putea exercita drepturile, ne poți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Te rugăm să reții următoarele aspecte dacă dorești să îți exerciți aceste drepturi:

 

Te rugăm să ne transmiți cererea ta cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferentă contului Fundația Izvorul Alb. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a-ți verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității tale.

Nu vom solicita o taxă pentru a-ți exercita vreun drept în ceea ce privește datele tale cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea ta de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Te vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a-ți soluționa cererea.

Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ai făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum două luni. Te vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să te întrebăm dacă ne poți spune exact ce dorești să primești sau ce anume te îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea ta.

 

Drepturile vizate:

 

  1. ACCESUL

Ne poți cere:

 

– să confirmăm dacă îți prelucrăm datele cu caracter personal;

– să îți punem la dispoziție o copie a acestor date;

– să îți oferim alte informații despre datele tale cu caracter personal, cum ar fi – datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi ai, cum poți face o plângere, de unde am obținut datele tale, în măsura în care informațiile nu ți-au fost deja furnizate prin această informare.

 

  1. RECTIFICAREA

 

Ne poți cere să rectificăm sau să completăm datele tale cu caracter personal inexacte sau incomplete.

 

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

 

  1. ȘTERGEREA DATELOR

 

Ne poți cere să îți ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 

-acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau

– ți-ai retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau

– dați curs unui drept legal de a vă opune; sau

– acestea au fost prelucrate ilegal; sau

– ne revine o obligație legală în acest sens.

 

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării tale de ștergere a datelor tale cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor tale cu caracter personal este necesară:

 

– pentru respectarea unei obligații legale; sau

– pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea tale de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care ți-am putea refuza această solicitare

 

Să ai în vedere că, înaintea exercitării acestui drept, să îți descarci din contul Fundația Izvorul Alb și să îți salvezi toate documentele aferente comenzilor efectuate de la Fundația Izvorul Alb, indiferent dacă facturarea s-a efectuat către tine sau către o altă persoană fizică sau juridică. În cazul în care nu efectuezi acest demers înainte de a-ți exercita dreptul de ștergere, vei pierde toate aceste documente, iar Fundația Izvorul Alb va fi în imposibilitate de a ți le pune la dispoziție, după caz, deoarece procesul de ștergere a datelor, respectiv a contului Fundația Izvorul Alb, cu toate datele și documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

 

  1. RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII DATELOR

 

Ne poți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 

– acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau

– prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau

– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar tu ai nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau

– ți-ai exercitat dreptul de a te opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

 

Putem continua să folosim datele tale cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 

– avem consimțământul tău; sau

– pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau

– pentru a proteja drepturile Fundația Izvorul Alb sau ale altei persoane fizice sau juridice.

 

  1. PORTABILITATEA DATELOR

 

Ne poți cere să îți furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau poți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 

– prelucrarea se bazează pe consimțământul tău sau pe încheierea sau executarea unui contract cu tine; și

– prelucrarea se face prin mijloace automate.

 

  1. OPOZIȚIA

 

Te poți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării datelor tale cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care consideri că drepturile și libertățile tale fundamentale prevalează față de acest interes.

 

De asemenea, te poți opune oricând prelucrării datelor tale în scop de marketing direct, fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

 

  1. LUAREA DE DECIZII AUTOMATE

 

Poți cere să nu faci obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 

– produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau

– te afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 

– ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu tine;

– este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile tale; sau se bazează pe consimțământul tău explicit.

 

  1. PLÂNGERI

 

Ai dreptul să depui o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

 

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

 

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

Fără a-ți afecta dreptul tău de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, te rugăm să ne contactezi în prealabil, și îți promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

 

Îți reamintim faptul că poți contacta în orice moment Responsabilul Fundația Izvorul Alb cu protecția datelor prin transmiterea solicitării tale prin oricare dintre urmatoarele modalități:

 

– prin e-mail la adresa: contact@izvorulalb.org sau

 

– prin poștă sau curier la adresa: județul Neamț, oraș Bicaz, sat Izvorul Alb, nr. 114