#PentruRomânia

Scopul fundamental al acestui proiect îl reprezintă promovarea României atât pe plan intern cât și pe plan internațional, precum și ale valorilor, ale istoriei și culturii neamului românesc.

Acest proiect s-a constituit în vederea evidenţierii moştenirii cultural-istorice aparţinând poporului român precum și al diverselor etnii prezente într-un spațiu atât de vast, colectivul Fundației fiind animat îndeosebi de reafirmarea valorilor de bază.

Eforturile se axează pe comunicarea trecutului românesc, a vechimii şi continuităţii comunităților în spaţiul carpato-danubiano-pontic, urmărirea realităților traversate de poporul român, precum şi pe combaterea oricăror tendinţe de alterare a elementelor informaționale.

Fundația Izvorul ALB este un susținător activ al valorilor culturale, sprijinind proiecte relevante și de impact pe domenii naționale de interes: cultură, educație și social.

Programul are ca obiectiv crearea unei punți peste timp precum și educarea tinerei generaţii în spiritul valorilor culturale româneşti, al tradiţiilor şi obiceiurilor autentice din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, pentru a oferi tinerilor repere sigure, consolidându-le identitatea culturală.

%d blogeri au apreciat asta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close