Cursuri cu Dan

Dan știe foarte multe lucruri. Poate pe unele nu le știi tu și te poate ajuta. Are background în economie și finanțe, fiind specializat pe relații internaționale. Este un consultant care și-a făcut remarcată expertiza în sectorul public, cât și privat. Are skilluri de diplomație și comunicare, business planning și analiză, precum și project management. Dan vrea să te ajute, ca tu să-l ajuți să-și continue misiunea pentru Izvorul Alb.

1. Curs de conștientizare culturală

Cursul nostru de instruire în domeniul culturii românești, dar nu numai, e conceput astfel încât să răspundă nevoilor specifice ale cursanților noștri, în funcție de cerințele specifice și seturile de competențe existente.
Un curs de instruire în domeniul cunoștințelor culturale include noțiuni de bază despre:

– Ce este conștiința culturală? Istoric
– Valori și atitudini culturale (timp, spațiu, dinamică de grup, autoritate, sarcini, relații)
–  Stiluri de comunicare, formale sau informale
– Colaborarea între culturi
– Dezvoltarea conștiinței culturale
–  Problemele de limbă
– Sfaturi și strategii pentru anumite țări (România, Marea Britanie, țările nordice)
Cursurile pot fi individuale sau de grup. Taxa de participare va fi utilizată pentru implementarea proiectelor Fundației Izvorul Alb.

2. Curs de educație economică | Let’s speak economics

Programul „Curs de educație economică/ Let’s talk economics” are drept scop îmbunătăţirea competenţelor profesionale prin dezvoltarea unui mod de gândire şi de comportament economic, a creativităţii şi capacităţii de inovare didactică, a deschiderii către nou şi schimbare.

O bună pregătire economică ne ajută să înțelegem modul în care funcționează societatea, fenomenele din viața cotidiană și deciziile pe care le luăm zi de zi. Educația economică dezvoltă gândirea critică, independentă și spiritul de inițiativă, abilități extrem de importante la vârsta adolescenței, când tinerii își dezvoltă personalitatea.

În programul „Curs de educație economică/ Let’s talk economics”, cursanții învață cum să gândească economic, să evalueze costurile și beneficiile pentru diferite decizii, să caute soluții alternative sau să identifice diverse tipuri de comportamente ale oamenilor în varii situații. Ei analizează mecanismele de piață și descoperă legătura dintre mediul economic, resurse și mediu. Prin structura lui, programul permite implicarea familiei și a comunității locale în activitățile școlare, încurajând interacțiunea dintre școală, familie, comunitatea locală și dintre generații.

În urma parcurgerii acestui program, cursanții vor fi capabili să:
– analizeze şi să interpreteze faptele şi acţiunile economice pe baza conceptelor economice fundamentale
– exerseze deprinderi de gândire economică (evaluarea costurilor şi beneficiilor implicate de decizii, alegerea alternativelor, identificarea motivaţiei şi consecinţelor comportamentelor umane) în analiza actelor şi faptelor cotidiene, de evoluţie personală şi profesională
– construiască situaţii de învăţare pentru formarea şi dezvoltarea modului de gândire economic, a atitudinilor şi comportamentelor economice şi antreprenoriale eficiente
– își dezvolte spiritul de iniţiativă şi antreprenorial
- sprijine elevii în adoptarea unor decizii privind cariera

De ce educație economică?
Educația economică și financiară are la bază dezvoltatea capacității de a înțelege cum funcționează banii în lume, cum cineva reușește să-i câștige, cum îi gestionează, cum îi investește sau cum o persoană poate dona pentru a-i ajuta pe alții. Mai precis, se referă la setul de competențe și cunoștințe care permit unei persoane să ia decizii eficiente și bazate pe informații, în privința resurselor financiare.

Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OCED) a început un proiect inter-guvernamental în anul 2003, cu scopul de a oferi modalități de îmbunătățire a standardelelor de educație și de alfabetizare financiară prin dezvoltarea unor principii comune.

În martie 2008, OCDE a lansat International Gateway for Fianancial Education, un amplu proiect privind educația financiară, care are scopul de a servi ca un centru de schimb de informații pentru educație financiară, și cercetare din întreaga lume.

A-i ajuta pe oameni să înțeleagă problemele financiare este foarte important deoarece generațiile mai tinere, cel mai probabil, se vor confrunta cu produse și servicii financiare din ce în ce în ce mai complexe. În multe țări, tinerii între 15 și 18 ani se confruntă cu una dintre deciziile lor financiare cele mai importante: dacă să investească în învățământul superior sau nu.
Cursurile pot fi individuale sau de grup. Taxa de participare va fi utilizată pentru implementarea proiectelor Fundației Izvorul Alb.

Populația trebuie să cunoască noțiuni economico-financiare pentru a face față complexității produselor financiare.